ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΠΑΝΗΣ

Η Φιλοπρόοδος Κίνηση Κοπάνης είναι ένας Σύλλογος που ιδρύθηκε το 1978 με έδρα το χωριό Κοπάνη Ιωαννίνων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ