Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΒΘΟΞ95-ΚΝΠ 14/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 116 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ34ΟΞ95-ΦΞΒ 13/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ9ΦΟΞ95-ΒΘΕ 13/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω62ΦΟΞ95-Δ9Γ 13/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 116 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση μουσικής συναυλίας στο αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
ΑΔΑ: ΨΨ1ΡΟΞ95-ΚΦΤ 13/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση εγκατάστασης εξέδρας ήχου και φωτισμού για την εκδήλωση της ορχήστρας του Δημήτρη Παπαδημητρίου.
ΑΔΑ: 6ΕΒ9ΟΞ95-ΩΒΥ 13/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 114 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Απόφαση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης
ΑΔΑ: 65ΚΛΟΞ95-ΒΙΚ 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 19.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Απόφαση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης
ΑΔΑ: 6ΘΑΧΟΞ95-ΣΞΠ 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 18.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019
ΑΔΑ: ΩΨΖ5ΟΞ95-ΛΑΣ 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 16.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΧΑΟΞ95-Ρ1Ν 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 111 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΧΚΟΞ95-0ΔΟ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 112 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 96ΨΠΟΞ95-Υ12 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 110 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω75ΛΟΞ95-ΣΙ9 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 109 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΙΑΟΞ95-Α89 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 13 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΣΠΟΞ95-1Ν7 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 12 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 41