Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Π.Κ. ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: ΡΚ86ΟΞ95-5ΘΙ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 20 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪ2023 ΔΕΔ
ΑΔΑ: 6ΕΙ2ΟΞ95-ΖΦΧ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/19 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Ετήσιο σχέδιο δράσης
ΑΔΑ: Ψ9ΝΕΟΞ95-1ΙΡ 16/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 2/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ,
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΑΔΑ: 69ΑΠΟΞ95-8ΩΒ 15/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 13 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απολογισμός έτους 2019
ΑΔΑ: 9ΓΝΟΟΞ95-ΦΣ7 15/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 4/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ,
Απολογισμός έτους 2022.
ΑΔΑ: 6Ο2ΒΟΞ95-2ΦΟ 15/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 3/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ2023 ΔΕΔ
ΑΔΑ: ΨΦΧΔΟΞ95-Ζ2Θ 03/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/14 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΑΔΑ: 9Ψ5ΜΟΞ95-ΝΕΨ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/9 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΑΔΑ: 6ΓΞ5ΟΞ95-ΟΒ9 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΑΔΑ: ΨΥΓΝΟΞ95-0ΔΥ 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 69ΒΘΟΞ95-ΔΩΞ 06/02/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού προγράμματος μακροχρονίων ανέργων ΟΑΕΔ
ΑΔΑ: 6ΕΛΑΟΞ95-5Φ6 01/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 7 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΑΜΕΑ ΟΑΕΔ
ΑΔΑ: 6ΔΟΟΟΞ95-ΡΝΡ 01/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 6 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού προγράμματος μακροχρονίων ανέργων ΟΑΕΔ
ΑΔΑ: Ψ7Λ2ΟΞ95-ΞΦΚ 01/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 5 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Τακτικές αποδοχές προγράμματος μακροχρονίων ανέργων ΟΑΕΔ
ΑΔΑ: ΨΠ1ΣΟΞ95-9ΣΜ 01/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 4 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 78