Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑ: ΩΗΦΣΟΞ95-ΙΓΝ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α81 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΝΑΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΝΙΟΞ95-89Ω 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: Α80 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP
ΑΔΑ: ΩΕΨΠΟΞ95-Ω2Φ 20/12/2018 Αρ. Πρωτ.: A79 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ανάθεση προμήθειας αναμνηστικών – παιχνιδιών για την χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης
ΑΔΑ: 7ΔΣΖΟΞ95-ΛΘΚ 18/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 179 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Δέσμευση και Ψήφιση πίστωσης
ΑΔΑ: 6Τ2ΨΟΞ95-50Υ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 32.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΑΔΑ: ΨΦΟΗΟΞ95-ΧΑΝ 12/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 174 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2019
ΑΔΑ: 6ΚΟ2ΟΞ95-2Υ6 04/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 31.2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση ειδικού λογισμικού
ΑΔΑ: ΩΒ1ΠΟΞ95-46Η 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 30.2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
ΑΔΑ: 7Θ8ΡΟΞ95-ΖΨ6 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 163 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΜΕΝΤΑΛ ΑΕ
ΑΔΑ: 9Σ8ΚΟΞ95-ΗΘΖ 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α75 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΑ: 6ΘΡΟΟΞ95-ΡΔΑ 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α74 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑ: 6ΦΥΩΟΞ95-5ΟΔ 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α73 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΦΤΓΟΞ95-3ΝΨ 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: Ψ8ΙΔΟΞ95-ΣΟΔ 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α71 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ
ΑΔΑ: ΨΔΒΟΟΞ95-ΥΞ0 18/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α70 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 36