Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 34/2017, 4 και 5/2018 αποφάσεων του Δ.Σ. και συμμόρφωσή τους σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 471/2018 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..
ΑΔΑ: 6ΟΠΡΟΞ95-ΩΨΥ 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 06.2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού 2018 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης
ΑΔΑ: ΨΒΚΩΟΞ95-ΣΣ5 19/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 05.2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης για το 2018
ΑΔΑ: 6Σ68ΟΞ95-ΡΔΤ 19/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 04.2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΔΑ: ΩΒ07ΟΞ95-ΑΗΖ 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 03.2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Notice: Undefined offset: 10004 in C:\HostingSpaces\Bleib1\pkdodonis.gr\wwwroot\wp-content\themes\egritosTpl\egritosPlugins\helperFunctions.php on line 51 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΔΑ: 6Ψ6ΝΟΞ95-ΠΞ3 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 02.2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Notice: Undefined offset: 10004 in C:\HostingSpaces\Bleib1\pkdodonis.gr\wwwroot\wp-content\themes\egritosTpl\egritosPlugins\helperFunctions.php on line 51 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων- δεσμεύσεως πιστώσεων για δαπάνες που έχουν ματαιωθεί ή δεν έχουν εκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο το έτος 2017.
ΑΔΑ: Ω6ΠΚΟΞ95-Μ2Β 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 01.2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ1ΨΟΞ95-ΦΛ6 05/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/98 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% ΧΕΠ: Α/92,Α/94,Α/95,Α/96,Α/44,Α/45
ΑΔΑ: 7ΧΥΤΟΞ95-ΘΙ8 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/97 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας παιγνιδιών
ΑΔΑ: ΩΗΩΧΟΞ95-ΧΩ4 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 280.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 9-11/7/2017 (ΑΘΗΝΑ-ΔΩΔΩΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΞΝΟΞ95-Τ87 11/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/96 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών για χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
ΑΔΑ: 62ΣΞΟΞ95-Ο4Β 10/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 273 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Notice: Undefined offset: 10004 in C:\HostingSpaces\Bleib1\pkdodonis.gr\wwwroot\wp-content\themes\egritosTpl\egritosPlugins\helperFunctions.php on line 51 ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
ΑΔΑ: 6Ω15ΟΞ95-6Υ2 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 3.2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Notice: Undefined offset: 10004 in C:\HostingSpaces\Bleib1\pkdodonis.gr\wwwroot\wp-content\themes\egritosTpl\egritosPlugins\helperFunctions.php on line 51 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ ΔΕ ΛΑΚΑΚΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ6ΖΟΞ95-ΥΛ6 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/95 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ Κ΄ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Β΄ ΔΟΣΗ)
ΑΔΑ: ΩΔ7ΦΟΞ95-Α0Ψ 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/94 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Οργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων
ΑΔΑ: ΩΩ9ΗΟΞ95-1Δ4 04/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 26