Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΝ8ΟΞ95-8ΝΗ 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 218 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΓΡΟΞ95-Ε7Ο 23/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 56 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω6ΞΟΞ95-ΨΕΛ 23/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 55 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 919ΛΟΞ95-ΖΟΝ 22/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 207 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΩΓΟΞ95-Α1Ω 18/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 210 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΔΑ: 9Ζ9ΧΟΞ95-7ΞΩ 17/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 208 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΔΦΟΞ95-92Λ 16/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 202 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: 9Θ4ΤΟΞ95-7ΗΜ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 201 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Πολιτιστικές – Μουσικές-Θεατρικές Εκδηλώσεις σε Κοινότητες του Δήμου
ΑΔΑ: 6ΡΞΑΟΞ95-ΓΜΖ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 193 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις για το Φεστιβάλ Δωδώνης
ΑΔΑ: Ψ9ΥΙΟΞ95-Α6Ω 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 198 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Πολιτιστικές – Μουσικές-Θεατρικές Εκδηλώσεις σε Κοινότητες του Δήμου
ΑΔΑ: 6Ε1ΚΟΞ95-Τ7Ε 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 196 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Λοιπές προμήθειες πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΑΔΑ: ΨΟΝΖΟΞ95-ΑΘΜ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 200 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Εξειδίκευση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό έτους 2022 και συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
ΑΔΑ: 9ΔΘ5ΟΞ95-Μ05 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 188 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Πολιτιστικές – Μουσικές-Θεατρικές Εκδηλώσεις σε Κοινότητες του Δήμου
ΑΔΑ: Ψ3ΘΝΟΞ95-ΡΤΠ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 190 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις για το Φεστιβάλ Δωδώνης
ΑΔΑ: 6ΔΑΒΟΞ95-ΗΟ4 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 183 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 71