Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2018
ΑΔΑ: ΨΤ1ΟΟΞ95-6ΟΝ 02/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 24.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΚΑΡΚΑΣΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΔΑ: 6619ΟΞ95-ΨΚΞ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α66 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΚΑΡΚΑΣΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΔΑ: ΡΦΩ9ΟΞ95-ΙΔΦ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α65 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΝΟ9ΟΞ95-ΡΚΕ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α64 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΑ: ΨΤΘ0ΟΞ95-ΑΝΘ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΜΕΝΤΑΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΠΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΜΗΧΑΝΟ
ΑΔΑ: 9ΥΦ1ΟΞ95-2ΨΑ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑ: 9ΤΟΓΟΞ95-ΩΕΞ 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Π.ΤΣΙΟΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΔΑ: ΡΠ0ΓΟΞ95-ΒΩ2 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Π.ΤΣΙΟΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΔΑ: Ψ9ΓΠΟΞ95-Ι20 06/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α59 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση προμήθειας για την πραγματοποίηση της γιορτής τσίπουρου στην Αχλαδέα Ιωαννίνων
ΑΔΑ: 9ΜΤΟΟΞ95-ΨΟΔ 24/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 127 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΜΟΟΞ95-ΝΨΖ 11/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 14 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΡΗΟΞ95-Ε25 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 124 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
ΑΔΑ: ΡΗ47ΟΞ95-ΥΦΤ 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 123 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
ΑΔΑ: 65Χ6ΟΞ95-ΖΣΣ 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 122 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων
ΑΔΑ: ΩΟΙΑΟΞ95-0Ψ2 06/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 21.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
1 2 3 45