Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την ηχητική κάλυψη δέκα (10) παραστάσεων σε κοινότητες του Δήμου Δωδώνης
ΑΔΑ: 658ΤΟΞ95-ΛΧΔ 24/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 02.46.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΝΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΖΤΟΞ95-0ΡΟ 09/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/13 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΦΥΛΛΑΔΙΑ 4 ΦΥΛΛΑ
ΑΔΑ: 9ΙΓΠΟΞ95-ΙΜΒ 09/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/12 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: Ψ94ΟΟΞ95-ΣΑΚ 03/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/14 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία θεατρικής ομάδας στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου
ΑΔΑ: 6Α3ΠΟΞ95-8ΝΕ 01/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 41.01.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Ηχητική κάλυψη θεατρικής ομάδας
ΑΔΑ: Ω52ΥΟΞ95-Κ5Ω 01/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 43 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Αποδοχή χορηγιών
ΑΔΑ: 94ΩΔΟΞ95-2ΕΣ 30/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 39.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Έγκριση επέκτασης κατά ένα (1) χρόνο προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ. (55-67) ετών για τον υπάλληλο του Πνευματικού Κέντρου Β.Σ.
ΑΔΑ: 607ΟΟΞ95-Υ3Ν 30/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 40 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ,
Αμοιβές λογιστών
ΑΔΑ: ΡΕΨ6ΟΞ95-Γ4Ζ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 29 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
ΑΔΑ: ΨΓΝΚΟΞ95-ΤΨΧ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 26 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
ΑΔΑ: 66ΣΗΟΞ95-3Σ1 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 23 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)
ΑΔΑ: ΩΥΧΥΟΞ95-ΠΘΣ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 25 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
ΑΔΑ: 9Γ3ΕΟΞ95-ΒΤΜ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 24 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 940ΙΟΞ95-3ΟΓ 09/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Αμοιβή σκηνοθέτη για τη δημιουργία θεατρικής ομάδας
ΑΔΑ: ΨΥΝ4ΟΞ95-Κ05 05/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 17 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 66