Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΑΔΑ: 9ΙΧΨΟΞ95-415 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 128 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΔΑ: Ω5Υ7ΟΞ95-ΘΑΦ 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΠΑΝΗΣ
ΑΔΑ: 6ΕΦΨΟΞ95-Ι19 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α24 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΕΜΥΟΞ95-Ω3Ε 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α23 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΥ9ΟΞ95-81Ι 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΙ1ΟΞ95-ΠΜΝ 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α21 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΘ4ΟΞ95-ΚΩ9 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α20 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Τ9ΑΟΞ95-ΤΓΔ 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α19 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΗΧΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ1ΛΟΞ95-ΡΛΑ 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α18 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΠΚΟΞ95-ΔΤΦ 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΧΚΟΞ95-Χ70 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΙΩΟΞ95-ΖΗΤ 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α15 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΔΑ: ΩΠΩΞΟΞ95-ΘΝ1 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 127 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΙΠΠΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΟΞ95-2ΧΜ 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α14 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΙΓΓΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΕΖΟΞ95-ΤΗ4 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α13 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 31