Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ9ΚΟΞ95-ΤΣΖ 12/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/38 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΝΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
ΑΔΑ: 6ΣΨ6ΟΞ95-9Μ7 08/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ- ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 5ου ΦΕΣΤΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: 6Κ17ΟΞ95-ΩΚΩ 28/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: 649ΟΟΞ95-ΓΔΓ 27/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/32 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΣΣΑΑΡΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ7ΧΟΞ95-ΩΡΜ 27/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι1ΩΟΞ95-4ΛΥ 22/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 218 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Π.Κ.
ΑΔΑ: 6ΑΔΕΟΞ95-ΙΞΣ 21/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 217 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΛΔΟΞ95-ΒΦΟ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΧ0ΟΞ95-0Χ7 15/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/42 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22-8-2021
ΑΔΑ: 6Ο77ΟΞ95-0Η9 13/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Προμήθεια υλικών ατομικής προστασίας από covid-19
ΑΔΑ: 6ΠΑΡΟΞ95-Κ6Ε 13/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΧ4ΟΞ95-ΗΥΚ 13/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ5ΜΟΞ95-7ΜΟ 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/41 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΞΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΜΕΣΙΟΙ Κ΄ ΠΕΡΔΙΚΑ
ΑΔΑ: ΨΗΚ0ΟΞ95-ΒΡ5 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 5ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΛ3ΞΟΞ95-8ΙΩ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/25 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 63