Ειδήσεις
Αρχική Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Κατανομή Κοστολόγηση και ψήφιση των θεατρικών και μουσικών παραστάσεων στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου μας στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Κατανομή Κοστολόγηση και ψήφιση των θεατρικών και μουσικών παραστάσεων στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου μας στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων

05 Οκτ 2016