Ειδήσεις
Αρχική Ανάθεση σε δικηγόρο και δικαστικό επιμελητή σύνταξης εξώδικου προς την πρώην πρόεδρο του Π.Κ. κ. Άννα Γιώτη

Ανάθεση σε δικηγόρο και δικαστικό επιμελητή σύνταξης εξώδικου προς την πρώην πρόεδρο του Π.Κ. κ. Άννα Γιώτη

14 Δεκ 2016