Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας Ανάθεση Εξόδων για την προμήθεια Υλικών Περίφραξης της συναυλίας 31 Ιουλίου 2020 του 4ου Φεστιβάλ Δωδώνης.

Απευθείας Ανάθεση Εξόδων για την προμήθεια Υλικών Περίφραξης της συναυλίας 31 Ιουλίου 2020 του 4ου Φεστιβάλ Δωδώνης.

31 Ιούλ 2020