Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση για διαμονή και σίτιση φιλοξενουμένων για την εκδήλωση της 31-7-2017

Απευθείας ανάθεση για διαμονή και σίτιση φιλοξενουμένων για την εκδήλωση της 31-7-2017

27 Ιούλ 2017