Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσίας ηθοποιού σε τέσσερις (4) θεατρικές παραστάσεις σε Τ.Κ. του Δήμου Δωδώνης

Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσίας ηθοποιού σε τέσσερις (4) θεατρικές παραστάσεις σε Τ.Κ. του Δήμου Δωδώνης

24 Ιούλ 2017