Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσίας μουσικής κάλυψης δημοτικής βραδιάς στην Τ.Κ. Μπαουσιών –Τύρια της Δ.Ε. Σελλών

Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσίας μουσικής κάλυψης δημοτικής βραδιάς στην Τ.Κ. Μπαουσιών –Τύρια της Δ.Ε. Σελλών

26 Ιούλ 2017