Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσίας μουσικών δημοτικής ορχήστρας για την εκδήλωση “ΑΝΤΑΜΩΜΑ” στον οικισμό Τύρια Τ.Κ. Μπαουσίων

Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσίας μουσικών δημοτικής ορχήστρας για την εκδήλωση “ΑΝΤΑΜΩΜΑ” στον οικισμό Τύρια Τ.Κ. Μπαουσίων

08 Αυγ 2016