Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας Ανάθεση για τη διεξαγωγή θεατρικής παράστασης την 2 Αυγούστου 2020 στα πλαίσια του φεστιβάλ Δωδώνης.

Απευθείας Ανάθεση για τη διεξαγωγή θεατρικής παράστασης την 2 Αυγούστου 2020 στα πλαίσια του φεστιβάλ Δωδώνης.

31 Ιούλ 2020