Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας Ανάθεση για την υποστήριξη στην κάλυψη των εξόδων διαμονής των συντελεστών για την παραγωγή γυρισμάτων ταινίας μικρού μήκους

Απευθείας Ανάθεση για την υποστήριξη στην κάλυψη των εξόδων διαμονής των συντελεστών για την παραγωγή γυρισμάτων ταινίας μικρού μήκους

16 Απρ 2021