Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας μουσικών δημοτικής ορχήστρας για την εκδήλωση δημοτικής βραδιάς στην Τ.Κ. Κοπάνης της Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας μουσικών δημοτικής ορχήστρας για την εκδήλωση δημοτικής βραδιάς στην Τ.Κ. Κοπάνης της Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου

31 Αυγ 2016