Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας μουσικών δημοτικής ορχήστρας για την εκδήλωση μουσικής βραδιάς στη γιορτή τσίπουρου στην Τ.Κ. Αχλαδέας της Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου.

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας μουσικών δημοτικής ορχήστρας για την εκδήλωση μουσικής βραδιάς στη γιορτή τσίπουρου στην Τ.Κ. Αχλαδέας της Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου.

10 Νοέ 2016