Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας εκτέλεσης μουσικών έργων σε τρεις (3) λαϊκές βραδιές σε Τ.Κ. του Δήμου Δωδώνης.

Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας εκτέλεσης μουσικών έργων σε τρεις (3) λαϊκές βραδιές σε Τ.Κ. του Δήμου Δωδώνης.

20 Ιούλ 2017