Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση κινηματογράφισης – βιντεοσκόπησης θεατρικής παράστασης “ΔΩΔΩΝΗ. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑΣ.”

Απευθείας ανάθεση κινηματογράφισης – βιντεοσκόπησης θεατρικής παράστασης “ΔΩΔΩΝΗ. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑΣ.”

10 Νοέ 2016