Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναψυκτικών –νερού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης

Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναψυκτικών –νερού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης

30 Οκτ 2018