Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση προμήθειας για την πραγματοποίηση μουσικής – πολιτιστικής εκδήλωσης

Απευθείας ανάθεση προμήθειας για την πραγματοποίηση μουσικής – πολιτιστικής εκδήλωσης

16 Ιούλ 2019