Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση προμήθειας για την πραγματοποίηση μουσικής –πολιτιστικής εκδήλωσης

Απευθείας ανάθεση προμήθειας για την πραγματοποίηση μουσικής –πολιτιστικής εκδήλωσης

13 Ιούλ 2018