Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση προμήθειας για την πραγματοποίηση της γιορτής τσίπουρου στην Αχλαδέα Ιωαννίνων

Απευθείας ανάθεση προμήθειας για την πραγματοποίηση της γιορτής τσίπουρου στην Αχλαδέα Ιωαννίνων

24 Οκτ 2019