Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση προμήθειας ποτών- αναψυκτικών και λοιπών ειδών για δημοτική βραδιά στην Τ.Κ. Κοπάνης Δ.Ε. ΑγίουΔημητρίου

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ποτών- αναψυκτικών και λοιπών ειδών για δημοτική βραδιά στην Τ.Κ. Κοπάνης Δ.Ε. ΑγίουΔημητρίου

14 Ιούλ 2017