Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση προμήθειας ποτών- αναψυκτικών και λοιπών ειδών για μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Κρυφοβού της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου στις 8-9-2017

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ποτών- αναψυκτικών και λοιπών ειδών για μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Κρυφοβού της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου στις 8-9-2017

27 Αυγ 2017