Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση προμήθειας ποτών- αναψυκτικών και λοιπών ειδών για μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Βουλιάστας της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου στις 2-8-2017 , στα πλαίσια της γιορτής πέστροφας

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ποτών- αναψυκτικών και λοιπών ειδών για μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Βουλιάστας της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου στις 2-8-2017 , στα πλαίσια της γιορτής πέστροφας

28 Ιούλ 2017