Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση προμήθειας ποτών- αναψυκτικών και λοιπών ειδών για μουσική βραδιά στην Τ.Κ. Βαρλαάμ Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ποτών- αναψυκτικών και λοιπών ειδών για μουσική βραδιά στην Τ.Κ. Βαρλαάμ Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου

18 Ιούλ 2017