Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εγκατάσταση προγραμμάτων μηχανογράφησης – Παραμετροποίηση αυτών- Λογιστική και Διοικητική- Γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.» για το έτος 2016

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εγκατάσταση προγραμμάτων μηχανογράφησης – Παραμετροποίηση αυτών- Λογιστική και Διοικητική- Γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.» για το έτος 2016

02 Ιούν 2016