Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης στην Τ.Κ. Σκλίβανης της Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου στις 14/15-08-2016

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης στην Τ.Κ. Σκλίβανης της Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου στις 14/15-08-2016

11 Οκτ 2016