Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης της δήλωσης δημοτικής βραδιάς που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Κοπάνης της Δ.Ε. Αγ.Δημητρίου.

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης της δήλωσης δημοτικής βραδιάς που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Κοπάνης της Δ.Ε. Αγ.Δημητρίου.

31 Αυγ 2016