Ειδήσεις
Αρχική Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης « Γιορτή τσίπουρου» στην Τ.Κ. Αχλαδέας Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης « Γιορτή τσίπουρου» στην Τ.Κ. Αχλαδέας Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου

31 Οκτ 2017