Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΦΟΡΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ 20%,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Α/35,Α/13,Α/1,Α/2,Α/17,Α/36,Α/40,Α/41,Α/46,Α/47,Α/48,Α/4,Α/5,Α/18,Α/19,Α/20,Α/21,Α/6,Α/28,Α/34,Α/42,Α/43,Α/22,Α/23,Α/24,Α/25,Α/26,Α/27,Α/30,Α/31,Α/32,Α/38,Α/39,Α/3,Α/33,Α/37,Α/49,Α/7,Α/8,Α/9,Α/10,Α/11,Α/12

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΦΟΡΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ 20%,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Α/35,Α/13,Α/1,Α/2,Α/17,Α/36,Α/40,Α/41,Α/46,Α/47,Α/48,Α/4,Α/5,Α/18,Α/19,Α/20,Α/21,Α/6,Α/28,Α/34,Α/42,Α/43,Α/22,Α/23,Α/24,Α/25,Α/26,Α/27,Α/30,Α/31,Α/32,Α/38,Α/39,Α/3,Α/33,Α/37,Α/49,Α/7,Α/8,Α/9,Α/10,Α/11,Α/12

28 Απρ 2017