Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΦΟΡΟΣ 20%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Α/56

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΦΟΡΟΣ 20%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Α/56

28 Ιούν 2017