Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΦΟΡΟΣ 20%,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Α/60,Α/65,Α/68,Α/71,Α/63,Α/67,Α/70

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΦΟΡΟΣ 20%,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Α/60,Α/65,Α/68,Α/71,Α/63,Α/67,Α/70

30 Αυγ 2017