Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΦΟΡΟΣ 20%,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Α/84,Α/85,Α/69,Α/72,Α/73,Α/74,Α/75,Α/76,Α/78,Α/81,Α/86,Α/87

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΦΟΡΟΣ 20%,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Α/84,Α/85,Α/69,Α/72,Α/73,Α/74,Α/75,Α/76,Α/78,Α/81,Α/86,Α/87

27 Σεπ 2017