Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 201 για ενοικίαση επτακοσίων (700) καθισμάτων κοινού στον Αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης για την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 22-8-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 201 για ενοικίαση επτακοσίων (700) καθισμάτων κοινού στον Αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης για την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 22-8-2021

16 Αυγ 2021