Ειδήσεις
Αρχική Απόφαση Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης έτους 2021 και Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων έναρξης 2015 και τέλους χρήσης των ετών 2015-2016-2017-2018-2019-2020

Απόφαση Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης έτους 2021 και Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων έναρξης 2015 και τέλους χρήσης των ετών 2015-2016-2017-2018-2019-2020

17 Αυγ 2021