Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/21 Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων σε Κοινότητες του Δήμου- Εξειδίκευση πιστώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/21 Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων σε Κοινότητες του Δήμου- Εξειδίκευση πιστώσεων

26 Ιούλ 2021