Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: “Ανάληψη υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 2015 που ανατράπηκαν με την αποφ.1/18-1-2016. “

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: “Ανάληψη υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 2015 που ανατράπηκαν με την αποφ.1/18-1-2016. “

11 Μαρ 2016