Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάθεση και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση θεατρικής παράστασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάθεση και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση θεατρικής παράστασης.

20 Ιούλ 2018