Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιχορήγησης και παροχής αιγίδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιχορήγησης και παροχής αιγίδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

31 Μάιος 2021