Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση επιλογής και πρόσληψης προσωπικού μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση επιλογής και πρόσληψης προσωπικού μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ

31 Μάιος 2021