Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 4ων μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 4ων μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

31 Ιούλ 2020