Ειδήσεις
Αρχική Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Εξειδίκευση Πιστώσεων: 1. Έξοδα ανακοινώσεων-δημοσιεύσεων-εκδηλώσεων, υλικά και εκτυπώσεις. 2. Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ) 3. Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Εξειδίκευση Πιστώσεων: 1. Έξοδα ανακοινώσεων-δημοσιεύσεων-εκδηλώσεων, υλικά και εκτυπώσεις. 2. Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ) 3. Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

05 Νοέ 2020