Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Μεταβολή στοιχείων στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. με την προσθήκη Κ.Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Μεταβολή στοιχείων στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. με την προσθήκη Κ.Α.Δ.

18 Ιούν 2021