Ειδήσεις
Αρχική Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Ορισμός αρμοδίου υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Ορισμός αρμοδίου υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

05 Νοέ 2020