Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Π.Κ. στην Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και στον Ε.Φ.Κ.Α

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Π.Κ. στην Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και στον Ε.Φ.Κ.Α

02 Ιούν 2021