Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

05 Απρ 2021