Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: “Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής μετά των αναπληρωτών αυτών για την διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ως και την παραλαβή αυτών για το οικονομικό έτος 2016.”

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: “Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής μετά των αναπληρωτών αυτών για την διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ως και την παραλαβή αυτών για το οικονομικό έτος 2016.”

10 Φεβ 2016