Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 22/2019 απόφασης του Δ. Σ. Του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης με θέμα: “Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Κ. Δήμου Δωδώνης σε Σώμα” σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 167/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 22/2019 απόφασης του Δ. Σ. Του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης με θέμα: “Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Κ. Δήμου Δωδώνης σε Σώμα” σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 167/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωδώνης.

10 Ιαν 2020