Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 34/2017, 4 και 5/2018 αποφάσεων του Δ.Σ. και συμμόρφωσή τους σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 471/2018 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 34/2017, 4 και 5/2018 αποφάσεων του Δ.Σ. και συμμόρφωσή τους σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 471/2018 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..

06 Ιούν 2018