Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΕΟΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόσληψη δυο ατόμων μέσω ΟΑΕΔ “Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις ΟΤΑ”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΕΟΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόσληψη δυο ατόμων μέσω ΟΑΕΔ “Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις ΟΤΑ”

16 Ιούν 2021