Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια: γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια: γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου

15 Δεκ 2015