Ειδήσεις
Αρχική ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «Η ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «Η ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ»

05 Μάιος 2017